ஸ்ரீரஞ்சனி விஜேந்திராவின் தமிழ் படிப்போம் பகுதி 1 – 2 புத்தக வெளியீட்டு விழா

This entry is part of 54 in the series 20090915_Issue

ஸ்ரீரஞ்சனி விஜேந்திரா


நூற்றாண்டு காணும்
தெல்லிப்பழை மகாஜனாக் கல்லூரிக்கு
சமர்ப்பணமாக
ஸ்ரீரஞ்சனி விஜேந்திராவின் தமிழ் படிப்போம் பகுதி 1 ரூ 2
புத்தக வெளியீட்டு விழா
இடம் : Scarborough Civic Centre, Council Chambers
காலம் : Saturday, September 19, 2009
நேரம் : 3:00 – 5:00 pm
தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்

Series Navigation