சாளரங்கள்

This entry is part of 42 in the series 20110327_Issue

கலாசுரன்


ஒரு
மேசையின்
மேல்ப்பகுதியை
முன்வைத்தபடி
அமர்ந்திருக்கிறேன்

அதன் முகத்தில்
ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக
பல சாளரங்களை
இரு விரலசைவுகளில்
திறந்து வைக்கிறேன்

புனைவுகள்
சித்திரங்கள்
வரலாறுகள்
சிந்தனைகள்
தகவல்களென

ஒவ்வொரு சாளரமும்
தங்களை
அறிமுகப் படுத்திக்கொண்டன

எதிலும்
திருப்தி வராத மனமுமாய்
திறந்தவை
ஒவ்வொன்றாய்
மூடிவிட்டு

மேசை முகத்தையும்
கீழிழுத்து
மூடினேன்

சலிப்புடன்
திரும்பிப் பார்க்கிறேன்

திறந்திருக்கும்
என் வீட்டுச் சாளரம் வழியாக
எட்டிப்பார்த்த
நட்சத்திரங்கள்
குதூகலமாகக்
கண் சிமிட்டின..
*
***
கலாசுரன்

Series Navigation