முள் பயணத்தினிடையே

This entry is part of 40 in the series 20101114_Issue

ஷம்மி முத்துவேல்முடிவற்றுத் தொடர்கின்றது
போடப்பட்ட பாதைகள் வழியே
முற்களாலானதோர் பயணம்

களையக் களைய
வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றன
முற்கள்

கீறல்கள் வழியே பீறிடுகிறது குருதி
வழித் தடமெங்கிலும்

கெஞ்சிச் சலிக்கின்றன
நொந்திடும் பாதங்கள்
இளைப்பாறிட நிற்கையில்

வலி தாளாமல் கதறுகையில்தான்
மீண்டும் மீண்டும் அடிக்கின்றது காலம்
கூரிய முற் சாட்டை கொண்டு

ஆதரவேதுமின்றியே
தொடந்திடும் பயணங்களிடையே
முட்கள் மட்டுமேன் செழித்து வளர்கின்றன
என் சுவடுகளில் மட்டும்

-ஷம்மி முத்துவேல்

சின்ன தாராபுரம்

Series Navigation