மானுடம்

This entry is part of 47 in the series 20040325_Issue

பா.தேவேந்திர பூபதி.


எத்தனைதான் இலையுதிர் காலம்
வந்து போனாலும்
வேருக்கு சலிப்பதில்லை
இலை விடுவதற்கும்
மலர் உற்பத்தி செய்வதற்கும்

யுகங்கள் பல உருண்டு
வடிவமற்றுப் போயினும்
மனித நேயம் உருப் பெறாமல்
கல் தோன்றி மண் தோன்றா
காலத்திலேயே
சயனித்தபடி
உயிர்ப்புகளற்று

எலும்பும் சதையும் சேர்ந்து தானா
உடம்பு
சிரிப்பு , அழுகை, கோபம், இரக்கம்
இவைகளுக்கெல்லாம்
உருக் கொடுப்பது யார் ?

எப்படியாயினும்
பெயர் மாற்றத்திற்கு
இப்பொழுது சாத்தியமில்லை போலும்

kousick2002@yahoo.com

Series Navigation