சிறு கவிதைகள்

This entry is part of 35 in the series 20080731_Issue

செல்வராஜ் ஜெகதீசன், அபுதாபி01
இன்னொரு நாள்
இன்னுமொரு நாள்
இப்படியே இன்னும்
எத்தனை நாள்.
o

02
இருப்பதற்கா?
இறப்பதற்கா?

இப்படி எரியுதிந்த
மெழுகுவர்த்தி?
o

03
இருந்து இளைப்பாறி
பசையான இடம்பார்த்து
பறந்து நீ போக

இவன் முகத்திலென்ன
இளிச்சவாயன் என்றா
எழுதி ஒட்டிஇருக்கு?
o

04
சொன்னபடி
சொல்படி

சோத்துக்கு

சிங்கியடி.


SJEGADHE@tebodinme.ae

Series Navigation