காலம் கடந்த காதல் கவிதைகள்

This entry is part of 54 in the series 20040722_Issue

ஜீவன்


6.

உன்னை அறியாமல்
என்னுள்
உனை விதைத்;து
செல்கிறாய்
நீ

உன்னை
எதிர்பார்த்து
காத்திருக்கிறேன்
நான்

உன்னுடனான
எல்லாமே என்
விருப்பத்துக்கானதாக
தேர்ந்தெடுத்த
ஓரு மந்திரவாதியின்
மந்திரக்கோலை
வைத்திருக்கிறாய்
நீ

உன் நினைவின்
ஒவ்வொரு சொடுக்குகளிலும்
பெட்டிப்பாம்பாகிறேன்
நான்

ஒரு கைதேர்ந்த
பாம்பாட்டியின்
அத்தனை சாகசங்களும்
உன் பார்வை வீச்சில்
கைவரப் பெற்றிருக்கிறாய்

நீ
தெரியாத தொலைவில்
இருந்துமென்ன
என் முன்னே
தொங்குகிறது
மகுடியாய்
உன்
மந்திரக்கோல்

ஜீவன்
நந்தா கந்தசாமி

nandakandasamy@hotmail.com

Series Navigation