நம்பிக்கை

This entry is part of 52 in the series 20040617_Issue

கோ.இளங்கோவன், சிங்கப்பூர்


மழை வேண்டி பிரார்த்தனை!
எல்லோர் கையிலும் புனிதநூல்கள்!
சிறுமி கையில் மட்டும் குடை!!!

– .-

Series Navigation