வடு

This entry is part of 52 in the series 20040513_Issue

கோ.முனியாண்டி – மலேசியா


குப்பென்று புழுதியடிக்க

பின் கிலோ மீட்டரொன்றில்

மின் கம்பம் நாட்டுவதற்காய்

ஒலியூடுருவிய வண்டிகழேளெட்டு.

மரவள்ளிச்செடி மடியிலமர்ந்திருந்த

“பெருமாள்கான்” கிழவர்

நெஞ்சுக்குலைய அதிரவைத்த

சப்தம் கேட்டு எழுந்து நிமிர்ந்து….

மேலேறிய நெற்றிப்பொட்டில்

கரம்பேறிய கைகொண்டு பார்க்க

எதுவுமே அருகில் காணோம்.

“வக்காலி” யூட்டுதுவ வசையிற

தாத்தாவின் காலிடுக்கிலிருந்துப் பார்த்த

எனக்குமுண்டு அதிசயமாயிரம்னுபவம்.

வெள்ளையுடுத்திய ஆனைகனத்தில்

வந்தாடியது வண்டியொன்று

கோட்டும்யூட்டும் கருப்பிலணிந்த

குட்டை மனிதரருகே வந்து

“இது கவர்மெண்டு நிலமாகையினாலே உடனே

மரவள்ளிக் குச்சியூனுவதை நிறுத்திருக்க ஓணும்”

கொட்டைபோட்ட தாத்தாவுக்கு

கருக்கென்றானது அதிகாரியுத்தரவு

கடுப்பில்கேட்டார் யுத்திரவிட்ட கவர்மெண்டுகாரரிடம்,

“நெத்திவேர்வை சிந்தும் மக்க

மாசத்துல பத்துநாளும் மரவள்ளிதிங்குதுங்க

அலுப்பு தீர உழைக்கும் மக்க….

அந்திக்கள்ளுக்கு ஆசையா திங்குதுங்க

கூறுகட்டி விக்குறத கவர்மெண்டே செய்திடுமோ!

கீர,மோரு,காய்கறிய சும்மாகொடுத்திடுமோ ?

kabirani@tm.net

Series Navigation