ஹெண்டர்சன் சமூக மன்றத்தின் இந்திய நற்பணிக் குழு வழங்கும் 43 வது பட்டிமன்றம்

This entry is part of 38 in the series 20091015_Issue

ஹெண்டர்சன் இலக்கிய அணி


ஹெண்டர்சன் சமூக மன்றத்தின் இந்திய நற்பணிக் குழு வழங்கும்
43 வது பட்டிமன்றம்
Henderson CC IAEC presents its 43rd Tamil Debate
அக் 25 , 2009 ஞாயிறு மாலை 6.30 க்கு Oct 25, 2009, Sunday at 6.30 pm உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி மையம் Umaruppulavar Tamil Language Centre
பண்டிகைகளால் வீட்டுப் பிரச்சினைகள் பெரும்பாலும்
கூடுகின்றன குறைகின்றன

family problems Solve family problems
திரு எம்.ஜே. பிரசாத் முனைவர் எஸ். தாமோதரன்
Mr M.J. Prasad Dr S. Damodaran
செல்வி பல்கீஸ் திருமதி ஞானமணி Selvi Balkis Mrs Gnanamani திரு பழநிவேலு செல்வி ஐஸ்வர்யாதேவி Mr Palanivelu Selvi Iswaryadevi
நடுவராக Chair person
முனைவர் ராஜி சீனிவாசன்
Dr Raji Sreenivaasan

Series Navigation