வலி..!

This entry is part of 41 in the series 20110220_Issue

கோகிலா சந்திரன்.உடல் கொள்ளும் வேதனை
உதிரம் வெளியேற துடிக்கும் தருணம்
வெற்றுடம்பில் உண்டாகும் மாற்றங்களுக்காக
உண்டாக்கப்படும் மாற்றங்களைத் தாளாமல்
உயிர் போகும் வலி- என்று
சத்தமிடும் ஓலங்கள்..

வேற்று கூடுகள் ஊடுருவி
உயிர் எடுக்க வேட்டையாட
சலனமின்றி ஊற்றெடுக்கும் வலி – என்றும்
நிசப்த மௌனங்கள்…

குருதி குமுறி வெளிநடக்க
உடல் கொள்ளும் சோர்கை..
உபாதை இன்றி உயிர் எடுக்க
வலி ஏற்கும் அஹிம்சை முறை..

மரணம் எங்ஙனம் என
உணர்ந்து கூற
மனிதர் எவரும் இலர்..
மனம் ஏற்கும் வேதனை இன்றி
மரணத்திற்கு இல்லை ஒத்திகை..!!

– கோகிலா சந்திரன்.

Series Navigation