கலையும் கனவு

This entry is part of 44 in the series 20110109_Issue

சு.மு.அகமது


ஓர்

நாட்காட்டியின் மாற்றம் மட்டுமே

புது வருடத்தின் பிரகடனமாகிறது

கரைந்து போன நினைவுகள்

கனத்துப் போனது போல்

மீண்டும் விம்மிப்புடைத்து

கலையத்துவங்குகிறது

மரணத்தின் புது துவக்கம்

மறு மரணம் வரை பயணிக்க

ஒரு நாட்காட்டி தேவைப்படுகிறது

வாழ்க்கை

கரையும் கற்பூரமாய்

நாட்களை குதறும் தன் கூரிய பற்களால்

கடைசியில்

மிஞ்சி நிற்பது-எதிர்பார்ப்பு

கலைந்து போன கனவாய்

Series Navigation