நாற்காலி

This entry is part of 52 in the series 20041216_Issue

நெப்போலியன்


நான்கு கால்
உயர்திணை.

சட்ட
வரம்புகளுக்குட்பட்ட
இதிலமர்ந்து
வரம்பு மீறும்
கட்டைகள்.

இருபுறமும்
கைவைத்து
எடுக்கையால்
இருக்கை.

அமர்ந்தவன் ஆட்சி
எழுந்தவன் வீழ்ச்சி
இருவரும் சீச்…சி.

முகமில்லா முதுகுகளும்
துரோகப் புட்டங்களும்
உட்கார்ந்து தேய்த்ததில்
உலுத்துப்போய்
பீடத்தில்,
நாறும் காலிகளைச்
சுமந்தபடி
நாற்காலி.

kavingarnepolian@yahoo.com.sg

Series Navigation