விபத்து

This entry is part of 52 in the series 20040513_Issue

மாலதி


—-
இயலாதபோது நேசமும்
இயலாததை நேசிப்பதும்
என் இயலாமையோ ?

எப்படி என் அமைதிப் பெரு
வெளியிடையே ஆசை
விண்மீன் விதைத்தாய் ?

ஏன் என் மெளன
நெடுமதில் எங்கும்
நேசவெடி வேர் வளர்த்தாய் ?

அதிராத என் மனக்கதவை
அறைந்து திறந்து
நான் தரியாமலே உள்நுழைந்து

என் நிலைக்கண்ணாடி முன் நின்று
உன்முகமே நீ கண்டால்
என் பிழையும் அதுவாமோ ?

இயலாதபோது நேசமும்
இயலாததை நேசிப்பதும்
என் இயலாமையோ ?
—-
malathi_n@sify.com

Series Navigation