நாற்காலி

This entry is part of 42 in the series 20030615_Issue

புஸ்பா கிறிஸ்ரி


கட்டைக் கால்களில்

ஏறி நின்று

கற்றவர் அமர்ந்திட

இடம் தரும் நாற்காலி..

அறிவில்லா, வாயுள்ள,

நாய் போன்ற

அரசியல்வாதிக்கும்

இடம் தரும் நாற்காலி

பணமாகாது, பானமாகாது,

பதவியாகியே மனிதனை

விழுங்கும் நாற்காலியே..

காலமாகி, கனவாகி,

ஞாலத்தின் நிழலாகி

வாழ்வைத் தரிசிக்கும்

மனித்னுக்கும் நீ ஓர்

தடைக்கல்லா ?

இல்லை நல்ல நடைபாதையா ?

நீ இருக்கும் இடத்தில்

மனிதர்கள் நிற்பதேனோ ?

உன் கால்களில் நீ நிற்பதாலா ?

இருக்கும்.. இருக்கும்..

அவர்க்கும்

தம் காலில் தாமே

நின்று கொள்ளும்

ஆர்வம் இருக்கும்

உன்னைப் போல…

புஷ்பா கிறிஸ்ரி

pushpa_christy@yahoo.com

Series Navigation