பனி

This entry is part of 24 in the series 20021201_Issue

ராஜி


திவ்விய மாயுறை பனியும் தூவுகிறது,
ஒவ்வொரு துளியில் உன்முகம் தெரிகிறது!

பஞ்செனப் புத்தம் புதுப்பனி பொழிகிறது,
சஞ்சலமாய்க் கிளைகள் செடியில் அசைகிறது!
இஇலைகள் மரத்தில் உதிர்ந்தன சீராய் ,
தொலைவில் அமைதித் தன்மையைப் பாராய்! (திவ்விய…)

மாறும் பருவம் மங்கு நிறம்,
ஆறுதல் தந்த ஆற்று நிதம்!
தேங்காய் துருவலாய் தாவரம் விழிக்கிறது,
ஆங்கோர் உழுதிடும் இயந்திரம் ஒடுகிறது! (திவ்விய…)

பெண்களும் விளையாடும் பனிப் பந்தால்,
வெண்மை நிலையாய் விழும் பனியால்!
கிண்டியில் கொதித்திடும் ‘கோகோ-சீனி ‘
வண்டியில் எப்போழுது வருவாயோ நீ ? (திவ்விய…)

***
r2iyer@ryerson.ca

Series Navigation