நேற்றிருந்தோம்

This entry is part of 44 in the series 20080410_Issue

அறிவிப்பு


நேற்றிருந்தோம்
நண்பர்களே!
நேற்றிருந்தோம் நிகழ்ச்சியின் அடுத்த கூட்டம், 27-04-2008 , மாலை 0400
மணிக்கு, அங் மோ கியோ சமூக நூலகத்தின் தக்காளி அறையில்
துவங்கும், திரு. செ.பா.பன்னீர்செல்வம், நேற்றைய சிங்கப்பூரின்
வாழ்வினை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வார்.

நம் முன்னோர்களின் வாழ்வினை அறிந்து கொள்வதென்பது, நம்
மரபினையும், மதிப்பீடுகளையும் அறிந்து கொள்வதாகும், −இத்தகைய
அறிவு, அவர்களின் குறை, நிறைகளை உரைத்துப் பார்த்து, நமக்கான
மதிப்பீடுகளை உருவாக்கிக் கொள்ள துணைபுரியும்…நமது சாரத்தினை
−இழக்காதிருக்கவும், நம்மை புணருதாரித்துக் கொள்ளவும் உதவும்…

வேர்களை −இழந்து −இலவம் பஞ்சென அலைந்து கொண்டிருக்கும், நம்
சமூகத்தில் −இத்தகைய முயற்சிகள் அவசியமாகிறது. ஒவ்வொரு
பத்தாண்டுகளிலும், நம் சமூகம் அதன் ஆதாரமான வேர்களில் சிலவற்றை
முற்றாக −இழந்து போகிறது. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளில் நம்
அலட்சியத்தால் −இழந்தவை விலைமதிப்பற்றவையா? வெறும்
குப்பைகளையா?

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளுங்கள்… பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
என்றும் அன்புடன்,
சுப்பிரமணியன் ரமேஷ்
(வாசகர் வட்டத்திற்காக)
பாண்டித்துரை

http://pandiidurai.wordpress.com

http://begiinning.page.tl

Series Navigation