இதழ்
  • புதிய வகை உயிரை உருவாக்க அறிவியலாளர்கள் முனைகிறார்கள்.

    புதிய வகை உயிரை உருவாக்க அறிவியலாளர்கள் முனைகிறார்கள்.

    This entry is part of 35 in the series 20021124_Issue மனித மரபணுவை (genome ) படித்து விரிக்க உதவிபுரிந்த தலைசிறந்த ஒரு முன்னோடி அறிவியலாளரும், நோபல் பரிசு பெற்ற உயிரியல் அறிவியலறிஞர் ஒருவரும் இணைந்து சென்ற வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 14) புதிய வகை உயிரினத்தை செயற்கையாக பரிசோதனைச்சாலையில் உருவாக்க இருக்கும் திட்டத்தை வெளியிட்டார்கள். மரபணு அறிவியலாளரான க்ரேக் வெண்டர் அவர்களும், ஹாமில்டன் ஸ்மித் அவர்களும் இணைந்து ஒரு ஒற்றை செல் உயிரை, செயற்கையாக […]