மேலாண்மை (management) பற்றிய முதல் பாடம்

ஒரு காகம் ஒரு மரத்தின் மீது உட்கார்ந்திருந்தது. நாள் முழுவதும் அதே கிளையில் ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா உட்கார்ந்திருந்தது. ஒரு சிறிய முயல் இந்த காகத்தைப் பார்த்து கேட்டது. ‘நானும் உன்னைப்போல ஒன்றும் செய்யாமல்…

தப்பும் வழி

படு புத்திசாலிகலான 4 எம்பிஏ படிக்கும் நண்பர்கள் இறுதித்தேர்வுக்கு சற்று முன்னர் நன்றாக குடித்துவிட்டதானால் படிக்க முடியவில்லை. அடுத்த நாள் காலையில் துயரம் மிக அவர்கள் யோசித்து எப்படி தேர்வை 4 பேருக்காக மட்டும்…