அது அப்படித்தான் வரும்

This entry is part of 37 in the series 20110306_Issue

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ


அது
நன்றாகத்தான் இருந்தது

நல்ல நிறுவனம்
தயாரித்தது

இன்னும் ஆண்டுகள்பல
ஆகக்கூடும்

அடிக்கடி சலவைசெய்து
அழாகாய் உடுத்தினேன்

புதிதாய் இருக்கக்கண்டுப்
பூரித்தேன்

கவனமாய்ப் பராமரித்தேன்

எப்படி
அந்தக்கம்பிப்பட்டது?

எங்கிருந்தது
அந்தக்கம்பி?

எப்படி என்கண்ணை
ஏமாற்றியது?

நான்பாதி
அதுபாதியாக இருந்தோம்

நேற்று என் மேனியில்
அலங்காரமாய்
ஆபரணமாய்

நானும்கூட
கம்பீரமாய்

இன்றில்லை
அது
என்னுடன்

காலணியைத் துடைக்க
கையில் கிடைப்பதுகண்டு
கலங்கித்தான் போகிறது
நெஞ்சம்

Series Navigation