என்னில் நிறைய

This entry is part of 48 in the series 20101227_Issue

சின்னப்பயல்என்னைத்தேடி வரும்
காதலைப் புறக்கணிப்பதால்
எனக்கு காதல் அனுபவங்கள்
இல்லை,
எனக்குப்பிடித்த
அவர்கள் புறக்கணிக்கும்
இடத்தில் எப்போதும்
நானிருப்பதாலும்
எனக்கு காதல் அனுபவங்கள்
இல்லை.
இப்படி
புறக்கணிப்பதும்
புறக்கணிப்படுவதுமான
அனுபவங்கள் தான்
என்னில் நிறைய…!
மற்றவர்களும் சொல்லிக்கொள்ளும்
இவையே
காதல் அனுபவங்கள் என்றால்
இவை மட்டுமே
என்னில் நிறைய.

Series Navigation