ச‌ருகுக‌ள்

This entry is part of 34 in the series 20101128_Issue

ராம்ப்ரசாத்


ஒரு முடிவற்ற பாதையில்
சீராக பயணிக்கும் காலத்தின்
வெவ்வேறு மைல்கற்க‌ளில்
தொடங்கி விடுகிறது
நிகழ்வுகளுக்கான காரணங்கள்…

காலத்தின் பாதைக‌ளில்
ப‌ய‌ணிக்கும் நிக‌ழ்வுக‌ள்
என்றோ எப்போதோ
ச‌ந்தித்துக்கொள்ள‌வே செய்கின்ற‌ன‌…
அறியாம‌ல்…

கான‌ல் நீரில்
ம‌றைந்து போகும்
தொட‌ர்புக‌ள் க‌வ‌னிக்க‌ப்ப‌டாம‌ல்
கிட‌க்கின்ற‌ன பாதையெங்கும்
காய்ந்த‌ ச‌ருகுகளாய்‌…

அனிச்சை செய‌லாய்
அத‌ன்மீதே ப‌திகின்றன‌
கால்த‌ட‌ங்க‌ள் எப்போதும்…

கவனிக்கப்படாத சருகுகளால்
பயணங்களே பிரதானமாகி
விடுகின்றன…
வழக்கம்போல்…

Series Navigation