இடைவெளி

This entry is part of 35 in the series 20090806_Issue

செல்வராஜ் ஜெகதீசன்நீண்ட
இடைவெளிக்குப்
பின்
எழுதிய
கடித
மொன்றில்
பெரிதும்
மாறிப்
போயிருந்தது
கையெழுத்து
இவனைப்
போலவே.

o
jagee70@gmail.com

Series Navigation