காகம்.

This entry is part of 55 in the series 20031211_Issue

அருண்பிரசாத்.


முன்பே தெரிந்தது தான்
ஒரு வாழ்நாளின் நீண்ட கோடைகள்.

நீருக்கு அலையும் காகமாய்
நினைவுக்கற்களை இட்டு நிரப்புகிறேன்
மனக்குழியில்.

மெல்ல மேலேறி வருகிறது
இடுக்குகளினூடே உன் பதிவுகள்.

மூர்க்க அலகு கொண்ட
இரு பறவைகளின் இழந்த இறகுகள்
மிதந்தவாறே சொல்லிச் செல்கின்றன
நாம் தொலைந்ததை.

everminnal@yahoo.com

Series Navigation