நினைவலைகள்

This entry is part of 35 in the series 20030518_Issue

ஸுவாதி கிருஷ்


அன்னை மடித்தூக்கம்
மாலையில் வீதியோரத்தில்
நண்பர்கள் கூட்டம்!

விடலைப் பிள்ளைகளாய்
நம் தெருக்களில்
துள்ளித்திரிந்த காலம்
துக்கங்கள் மறந்த காலம்

பண்டிகைகளை எதிர்பார்த்து
பள்ளிவிடுமுறைகளை
விளையாடியே கழித்து
திருவிழாக்களின்
தாவணிகளை ரசித்து
சிட்டுக்களாய் சுற்றிய
காலம் – இனி வெறும்

நிஜங்கள் – சுமைகளைத் தாங்கி
பொருளைத் தேடும்
நம் பயணங்கள்

Series Navigation