அது

This entry is part of 44 in the series 20031113_Issue

இளந்திரையன்


சிறு ஒளி
சிறு துகள் விளக்கம்
கால காலமான
காத்திருப்பு
வழி அளந்த
விசுபரூபம்
வரட்சி செழுமை
வாழ்க்கையாய்

பிரபஞ்சத்தின்
கொடியிடைத்
தொடர்பு
பொருள்
அறிந்த
அறியத் துடிக்கும்
எத்தனம்
அறிய முடியாத
அயர்வு

மனித வாழ்வு
மண்டியிட்ட
கணங்கள்
வியாபிதமாய்
அறிந்தும்
அறியாமலும்…

——————–
Ssathya06@aol.com

Series Navigation