இதழ்


  • நாகூர் ரூமியின் இஸ்லாம் ஓர் எளிய அறிமுகம் : வெளியீட்டு விழா

    நாகூர் ரூமியின் இஸ்லாம் ஓர் எளிய அறிமுகம் : வெளியீட்டு விழா

    This entry is part of 47 in the series 20040624_Issue செய்தி நாகூர் ரூமியின் இஸ்லாம் ஓர் எளிய அறிமுகம் என்ற நூலின் வெளியீட்டு விழா ஆம்பூர் மஹ்ஹருல் உலூம் கல்லூரி என்.என்.ஜக்கரியா அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் டி. நிசார் அஹ்மது விழாவுக்கு தலைமை தாங்கினார். ஜனாப் ஆஸிப் நுஃமான் திருமறையின் வசனங்களை ஓதி விழாவைத் துவக்கினார். தொழிலதிபரும், ஆம்பூர் முஸ்லிம் கல்விச் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளரும், SSC க்ரூப் நிறுவனங்களின் நிர்வாக […]