இதழ்


  • பிலடெல்பியா குறும்பட விழா, 2003-ல் அருண் வைத்யநாதனின் குறும்படம்

    பிலடெல்பியா குறும்பட விழா, 2003-ல் அருண் வைத்யநாதனின் குறும்படம்

    This entry is part of 46 in the series 20040129_Issue ——————————————————————————————– ‘Annual program without frontiers ‘ என்ற பெயரில் அமெரிக்காவிலும், இன்னும் மற்ற பல நாடுகளிலும் சிறந்த குறும்படங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் குறும்பட விழா ஒவ்வொரு வருடமும் செம்மையாய் நடக்கிறது. இந்த விழாவானது பிலடெல்பியாவிலும் சிறப்பாய் நடந்து முடிந்தது. 2003 ஆம் ஆண்டு நடந்த விழாவில், அருண் வைத்யநாதனின் BR(A)ILLIANT எனும் நகைச்சுவைக் குறும்படமும் OFFICIAL SELECTIONல் ஒன்றாய்த் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அருண் வைத்யநாதன், […]