இதழ்

  • கடிதங்கள் – அக்டோபர் 23,2003

    கடிதங்கள் – அக்டோபர் 23,2003

    This entry is part of 42 in the series 20031023_Issue திரு.ஜெயபாரதன் அவர்களுடைய கட்டுரையின் ஒரு பகுதி குறித்து… {ஜெ.பா: முன்பு ஒருமுறைத் தெரியாமல் ‘பாலா’ என்பவரைப் பெண்ணென்று சொல்லிவிட்டதில், அவருக்கு என்மீது தாங்க முடியாத கோபம்! ‘பரிமளா என்ற பெயரைக் கொண்ட நான் ஓர் ஆடவன்’ என்று முந்திக்கொண்டு தன் முகத்திரையை அகற்றினார்!} ‘திரு’ என்னும் அடைமொழி கொடுத்து மிக மரியாதையாகவே திண்ணையில் நான் அவருக்குப் பதில் அளித்திருந்தேன். நான் அவர் மீது […]