இதழ்


  • இந்திய தட்பவெப்ப துணைக்கோள் விண்ணுக்குச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது

    இந்திய தட்பவெப்ப துணைக்கோள் விண்ணுக்குச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது

    This entry is part of 30 in the series 20020917_Issue இந்தியா வெற்றிகரமாக, மெட்சாட் என்னும் மெட்ராலஜிகல் சாடலைட் என்னும் தட்பவெப்ப துணைக்கோளை விண்ணுக்குச் செலுத்தியிருக்கிறது. இது வெற்றிகரமாக, புயல்களையும், சூறாவளிகளையும் முன்கூட்டியே கண்டறிய உதவும். மெட்சாட் என்னும் இந்த 1000 கிலோ எடையுள்ள விண்கோள், சிரிஹரிகோட்டா விண்தளத்திலிருந்து ஐ.எஸ்.ஆர்.வோ வினால் விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இன்னும் வரப்போகும் தட்பவெப்ப, தொலைத்தொடர்பு, ஒளிபரப்பு ஆகிய விஷயங்களுக்காக கட்டப்படும் துணைக்கோள்களுக்கு முன்மாதிரியாக இந்த துணைக்கோள் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே […]