மெக்சிகோ பாணி கோழி டாக்கோ

தேவையான பொருட்கள் 24 சோள ரொட்டிகள் (இவை டோர்ட்டியா என்று அழைக்கப் படும் மெக்சிகோ பாணி ரொட்டிகள். இவை கிடைக்கவில்லை என்றால் சப்பாத்தியை உபயோகிக்கலாம்.) 2 கோப்பை கோழி துண்டமிட்டது- சிறிதாய்த் துண்டமிடவும் –…