சமைததெடுத்த மெல்லிய இரவுகள்

This entry is part of 44 in the series 20110403_Issue

கலாசுரன்


சப்தமற்ற
வெப்பச் சிரிப்புகள் மட்டும்
உதிர்க்கும் இந்தப்
பகலை
மொழிபெயர்க்க

இலை ஒன்றின்
நிழலில்
மூதாட்டி ஒருத்தி
உடனிருந்து

மெல்லிய
இரவுகளை
சமைத்துக்கொண்டிருக்கிறாள்

இம்முறை
வரவிருக்கும்
ஒரு காகத்திற்கு
அந்த இரவுகள்
போதுமானது

மொழி பெயர்த்தெடுத்த
பகலை
என்ன செய்வதென்று

அவள்
கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள்

சப்தமற்று
பனி பொழியச்
சிரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன்..
*
***

Series Navigation