பக்கங்கள்

This entry is part of 45 in the series 20110227_Issue

கலாசுரன்*
உனது
ஒவ்வொரு
பக்கங்களிலும்
ஒருவரை
நீ பதிவிட்டுக்கொள்ளும்போது

எனது
பக்கங்களிலிருது
ஒருவரை
அழித்துவிடுகிறேன்

உனது
பக்கங்களில்
என்னைத் தேடி
புரட்டிப் பார்க்கையில்

எனது
பக்கங்களை
ஒவ்வொன்றாய்த்
தொலைத்து விடுகிறேன்..

நீ
கானல்களின் மத்தியில்
நீர் தேடும்
மான் ஒன்றை
இறுதிப்பக்கத்தில்
எனக்காக
பதிவிட்டிருக்கிறாய்

விலை
ஐந்து ரூபாய் ..!
*
***
கலாசுரன்

Series Navigation