ஒரு சொட்டுத் தண்ணீர்

This entry is part of 33 in the series 20100822_Issue

ராம்ப்ரசாத்


நாவை எட்டிவிடும்
ஒரு அசட்டு வார்த்தை
தலைக்குப்புற விழ‌
எத்தனிப்பதுபோல‌
குழாய் நுனியினின்றும்
விழ எத்தனிக்கிறது
ஒரு சொட்டுத் தண்ணீர்…

சன்னலூடே வழிந்துவிழும்
ஒளிக்கற்றைகளில் எவற்றுக்கெல்லாமது
தங்க வீடளித்ததென்று
கணக்கிட இயலவில்லை
பளீரென்ற ஒளித்திரளில்…

விரித்ததும் தெரித்துவிடாத‌
தின்மை நிறைந்த காற்றில்
மெல்லத் தலைதூக்கிப்
பார்க்கிறது ஒர் எதிர்பார்ப்பு…

– ராம்ப்ரசாத் சென்னை(ramprasath.ram@googlemail.com)

Series Navigation