ஊசி

This entry is part of 29 in the series 20080619_Issue

தீபச்செல்வன்ஊசி நகரத்தில்
ஒரு சிறுவன்
ஊசி விற்றுக்கொண்டிருந்தான்
அவனின் சட்டை
முழுக்க
உடல் முழுக்க
ஊசிகள் குத்தப்பட்டிருந்தன
ஊசி வாங்க வாங்க !!
ஊசி வாங்க வாங்க !!!
என்று
கூவியபடியிருந்தான்
ஊசியாய்
குத்தி நுழைந்து
எல்லோருக்கள்ளம்
அவனின் குரல்
ஊடுருவிச் செல்கிறது
எங்கேயோ
பள்ளிக்கூட மணி ஒலிக்கிறது
அதில்
அவனின் ஊசிக்குரல்கள்
அடிபட்டக்கிடந்தன
அவனும் ஒரு
ஊசியைப்போலிருந்தான்
அவனிடம் நான்
ஊசியை வாங்கி
சட்டையில் குத்தினேன்
எனது சட்டையெங்கும்
தெரிந்தன
அவனின் முகங்கள்.


deebachelvan@gmail.com

Series Navigation