புதிய பரிணாமம்

This entry is part of 40 in the series 20030809_Issue

புஷ்பா கிரிஸ்டி


அடர்ந்த புல்வெளித் தொடராய்

புல்வெளி விலகிய இடைவெளியில்

மண்வீதிப் பாதை பரிணாமிக்க

அழைத்துச் செல்கிறது கால்கள்

பயணத்தின் வேகம் கூடுகிறது

மரங்களின் இலைகளினூடே

ஒளிக்கற்றைகள் தெறிக்கின்றன.

புத்தகங்களின் பக்கங்களாய்

மரங்கள் மறைகின்றன.

தூரத்தே தெரிந்திடும் சிறு விளக்கொளி

காட்டினுள்ளும் மனிதர்கள் வசிப்பதைக்

கட்டியம் கூறுகின்றன.

காடுகள் அழிந்து, குடிமனைகளாய் மிளிர்ந்து

நகரங்களாகி, மீண்டும் புதிதாய்

பரிணாமம் பெறுகின்றன

pushpa_christy@yahoo.com

Series Navigation