பூஜ்யநிலம்

This entry is part [part not set] of 26 in the series 20011015_Issue

பசுபதி


பூஜ்ஜியம் ஆனதே புல்லார் மனவீரம் !
பூஜ்ஜியர் ஆனாரே தீயுடன் போர்புரிந்தோர் !
பூஜ்ஜியம் ஆகாதோ பூவுலகில் வன்முறை ?
‘பூஜ்யநிலம் ‘ சொல்பொருளை எண்ணு.

****
பூஜ்யநிலம் = Ground Zero; பூஜ்ஜியர் = பூஜிக்கத்தக்கவர்;
மனவீரம் = மன ஈரம்; மன வீரம்; புல்லார் =பகைவர்.

Series Navigation

பசுபதி

பசுபதி