இதழ்
  • எனக்குப் பிடித்த கதைகள் – 86-புன்னகை என்னும் தற்காப்பு ஆயுதம்: திலீப்குமாரின்  ‘மூங்கில் குருத்து ‘

    எனக்குப் பிடித்த கதைகள் – 86-புன்னகை என்னும் தற்காப்பு ஆயுதம்: திலீப்குமாரின் ‘மூங்கில் குருத்து ‘

    This entry is part of 51 in the series 20031120_Issue பாவண்ணன் கேபிள் இணைப்பு வேலையில் எங்களுக்குத் துணையாக இருக்கும் இளைஞன் ராஜீவ். சுறுசுறுப்புக்குப் பேர்போனவன். வேலைக்குப் புறப்படும் முன்னர் ஒவ்வொரு நாளும் என்னென்ன எடுத்துச் செல்லவேண்டும் என்று சரிபார்த்துக்கொள்ள ஒரு பட்டியலை நான் அவனிடம் எழுதித் தந்திருந்தேன். அதன்படி எல்லாவற்றையும் சரியாக எடுத்துவைத்துவிடுவான் அவன். வேலைக்கு என்று புறப்பட்டபின்னர் ஒரு வத்திக்குச்சி வேண்டும் என்று சொன்னாலும்கூட முப்பதுமைல் தொலைவுக்கு வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு வந்தால்தான் […]