இதழ்

  • பழங்காலத்திய உயிர் ஒன்று செல் பரிணாம அறிவை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது

    பழங்காலத்திய உயிர் ஒன்று செல் பரிணாம அறிவை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது

    This entry is part of 37 in the series 20030619_Issue உயிரியலாளர்கள் இரண்டு வகையான செல்கள் இயற்கையில் இருக்கின்றன என்று வகைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இவை அவற்றின் அளவைப் பொறுத்தும், இந்த செல்களின் உள்ளே இருக்கும் இதர அமைப்புகள் பொறுத்தும் அடிப்படையிலேயே மாறுபடுவதை வைத்து இப்படிப்பட்ட வகைப்பாட்டைச் செய்திருக்கிறார்கள். ப்ரோகரியோட் Prokaryotes என்னும் ஆதாரசெல்கள் உள்ளே இதன் ஜீன்கள் குழுமி இருக்கின்றன. இந்த ஜீன்களை இந்த செல்களின் இதர பொருட்களிலிருந்து பிரிக்க எந்தவிதமான சுவரும் கிடையாது. இவைகளின் […]


  • படைப்பின் வன்முறை – எழுத்தாளர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், வாசகர்களின் கூட்டறிக்கை

    படைப்பின் வன்முறை – எழுத்தாளர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், வாசகர்களின் கூட்டறிக்கை

    This entry is part of 37 in the series 20030619_Issue சொல்புதிது (ஏப்ரல்-ஜூன், 2003) இதழில் எம். வேதா என்பவர் எழுதியதாகப் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள ‘நாச்சார் மட விவகாரங்கள்’ என்ற ‘சிறுகதை’ மிக மோசமான தனிமனித அவதூறாக உள்ளது. கீழே கையொப்பமிட்டுள்ள எழுத்தாளர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், வாசகர்களாகிய நாங்கள் அதைக் கண்டிக்கிறோம். படைப்பைத் தனிமனிதத் தாக்குதல்களுக்கான ஆயுதமாகப் பாவிப்பது மிகவும் கண்டனத்துக்குரியதொரு வன்முறை. தனிமனிதர்களை இழிவுபடுத்த படைப்பிலக்கிய வடிவங்களைப் பயன்படுத்துவது அரசியல் நடவடிக்கையல்ல, அது பயங்கரவாத நடவடிக்கையே […]