இதழ்


  • அறிவியல் செய்திகள்

    அறிவியல் செய்திகள்

    This entry is part of 19 in the series 20011125_Issue ஒவ்வொரு வருடமும், ஆஸ்திரேலியாவில் சூரியக்கார் பந்தயம் நடக்கிறது. சென்ற வெள்ளிகிழமையன்று நடந்த பந்தயத்தில், மேட் டாக் என்ற சூரியக்கார் முதலாவதாக வந்து வெற்றிவாகை சூடியிருக்கிறது. ஆஸ்திரேலியாவின் தென் முனையிலிருந்து வட முனை வரும் ஓடும் இந்த பந்தயத் தூரத்தில் முழுவதுமாக மேட் டாக் (பைத்திய நாய்) ஓடிய சராசரி வேகம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு 66 கிலோமீட்டர். பெரும்பாலும் கல்லூரி மாணவர்களே கலந்து […]