தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

சித்திரை மாதம் முதல்தேதி, தமிழ்ப்புத்தாண்டாக தமிழ்நாட்டிலும் உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களாலும் கொண்டாடப்படுகிறது. ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி வரும் இந்த தமிழ்ப்புத்தாண்டுக்கு இனிய தமிழ்ப்புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொள்கிறோம். இதே நாள் விஷு நாளாக புத்தாண்டாக ஏப்ரல்…