சிதறல்

This entry is part of 50 in the series 20110515_Issue

ஷம்மி முத்துவேல்


தேடுதல் எளிதாக இல்லை
தொலைத்த நானும்
தொலைந்து போன நீயும்
தனித் தனியாக தேடும் பொழுது

எட்டநின்று பார்த்தது
காதல் ….

களித்த காலம் கழிந்து போனதில்
எச்ச விகுதிகளில் தொக்கி
நிற்கிறது காலம்
மற்றும் நான்

தூர்ந்து போன கனவுகள்
இன்று
சக்கரை பூச்சுடன்

தொலைந்து போன புன்னகை
உதட்டளவில் பூக்கின்றது

சிதறிப் போன கண்ணாடி கனவுகளில்
யாருக்கும் காயம் இல்லை
உடலளவில் ….

Series Navigation