தக்காளிக் கனவுகள்

This entry is part of 39 in the series 20110410_Issue

யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்


அறுப்புக்குத் தயாராய்
தங்கசாமியின் தக்காளித்
தோட்டம்

தீப்பந்துப் பழங்கள்
தேறிய ஒவ்வொன்றும்
தேங்காய்க் கனம்

இலைகளை எண்ணலாம்
காய்களை எண்ண யாராவது
கருவி செய்யுங்கள்

காலொடிந்தாலும்
கல்லாய்க் கிடப்பார் தங்கசாமி
தக்காளிக் கிளை முறிந்தால்
நொறுங்கிப் போவார்

அறுவடை நடக்கிறது
கொப்பளிக்கும்
தக்காளிக் கூடைகள்
பயணிக்கிறது
மொத்த மண்டிக்கு

நாளை தான் சந்தை
இந்த அறுப்பு
தங்கசாமிக்கு மறு பிறப்பு

பூப்படைந்த மகளுக்கு
பொன் வாங்க வேண்டும்
அந்தியூர் அக்காவுக்கு
சீர் செய்ய வேண்டும்

எச்செலவும் போக
மிச்சமும் தேறுமாம்
கணக்குப் போட்ட தங்கசாமி
சந்தைக்குப் புறப்பட்டார்

அங்கே
மண்டியைக் கிழித்தது
தலைவர் தேர்தல்

கத்தியால் பேசினர்
கட்சிக் காரர்கள்

சகதிகளாயின தக்காளிகள்

யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்

Series Navigation