சுழல்

This entry is part of 37 in the series 20101024_Issue

ஷம்மி முத்துவேல்


மகிழ்ச்சியின் சாயலில்
சுழித்தோடியதோர்
மின்னல் கீற்று

மூடி வைத்து அடைகாத்து
பக்குவப்பட்ட ஆழத்தில்
பதுக்கிவைக்கப்பட்டது
ஆற்றங்கரையுள்

காலங்கள் உருண்டோடிட
மருண்டது
உள் அடக்கப்பட்ட உணர்வின் சாயல்
துணை தேடியலைய
இழுத்துச் சென்றது
என்னைத் தன்னுள்

வெகுதூரம் சென்றபின்
குற்றமுணர்ந்து விடுவித்தது
மிதந்தது ஓர் சடலம்
காற்றுக் குமிழிகள் மேல் இழுத்து வர

Series Navigation