நீங்கள் கேட்டவை

This entry is part of 25 in the series 20091002_Issue

என். விநாயக முருகன்


கடற்கரைக்கு வந்திருந்த
புதுமண தம்பதிகளிடம்
தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளினி
பிடித்தமானவற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள்.
கடைசியாக பார்த்த படம் கேட்டாள்.
கணவருக்கு பிடித்த பாடல் கேட்டாள்.
மனைவிக்கு பிடித்த பாடல் கேட்டாள்.
கணவரிடம் பிடித்த நடிகையை கேட்டாள்.
மனைவியிடம் பிடித்த நடிகரை கேட்டாள்.
கணவருக்கும் , மனைவிக்கும்
ஒருவரையொருவர் பிடித்திருக்கிறதாவென்று
கேட்கவேயில்லை இறுதிவரைக்கும்.

navina14@hotmail.com

Series Navigation