வாழுமிடத்தில் வாழ்ந்தால்

This entry is part of 30 in the series 20090423_Issue

ஸ்ரீபன்


என் உள்ளங்கை
மென்மையாகிவிட்டது

முகம் கொஞ்சம் பூசினால்போல
மெருகேறி அழகானமாதிரி

வார்த்தைகளில் நாகரீகம் வந்து
மெலிதாக பேசி

வீதியில் கண்ட பொருள்
என்னது இல்லையென்றபின்
அதை எடுக்க மறுத்து விலகி

கொஞ்சம் மரியாதை கலந்து
பயம் வந்து
பெற்ற உதவிக்கு நன்றிசொல்லி
ரத்தம் கண்டு பயந்து
சண்டை என்றவுடன்
விலகிப்போய்
தவறு என்றவுடன்
மன்னிப்பு கேட்டு

கொஞ்சம் தொப்பை வந்து
சாப்பாட்டை கண்டு பயந்து

என்னாச்சு எனக்கு
ஐயோ நான் வெளிநாடு வந்துவிட்டேன்
நோர்வேய்க்கு

Series Navigation