வேத வனம் விருட்சம் 18

This entry is part of 46 in the series 20090108_Issue

எஸ்ஸார்சி


மறைந்திருக்கும்
ஆசைகள்
மாய்த்தல் பயிலுக
மனம் மீது
வென்றெழு
மெய்யறிவு வசமாகட்டும்
தன்னை அறிதல்
கை வரும் தொடர்ந்து.


பிரம்மத்தை அறிதல்
தன்னை அறிதல்
எண்ணங்கள்
கற்பனைகள்
தளைகள் அவை விலகட்டும்

ஐம்புலன் ஆளுக
ஔய்க மனம்
தடையொழிந்த தியானம்
என்றும் நிலைக்கும்
பிரம்மத்தைப் புலனாக்கும்

இன்ப துன்ப
நன்மை தீமை
தொட்டுப்பார்க்கா
மெய் அறிவு
பூத உடல் உணரா
அதுவே பிரம்ம அறிவு

ஆன்மா அருபொருள்
ஆன்மா அருஞ்சக்தி
ஆன்மாவே அனைத்தும்
தன்னை அறிதல்
வசமாக
உடல் உணர்வு
அயல் போம்

வாழும்போதே
விடுதலை எய்தியோன்
பூரணன்
தன்னை எப்பொருளிலும்
காண்பவன் அவனே
உலகம் அவனுள்
அவனுள் உலகம்
அறிய வேறெதுண்டு எஞ்சி.. – பிரம்ம ரஹசிய உபநிசத்

Series Navigation