வனத்தின் தனிமரம்

This entry is part of 23 in the series 20081204_Issue

குட்டி செல்வன்


அட‌ர்ந்து பொழிகின்ற‌து
சில‌ தின‌ங்க‌ளாய்
பருவம் தப்பிய இம்மழை

வ‌லுவான‌ காற்றுட‌ன்
வ‌ரும் அத‌ன் நோக்க‌ம் அறிய‌யிய‌லாத‌து
வரவேற்க விரும்பாதது

ம‌ழையாலும் காற்றாலும்
பிடிப்பினை ஏதுமற்ற என் கிளைக‌ள்
ஒடிந்துவிழாமல் இருக்க
தொடர்ந்து போராடிக்கொண்டிருக்கின்றேன்

இலைகளற்று
நிர்வாணமாக்கபட்ட பிறகு
கவலை கொள்ள ஒன்றுமில்லைதான் எனினும்
மனதை கணக்கச்செய்கின்றன
தொடர் போராட்டத்திற்கிடையே
கரைந்து வழியும்‌ மழையுடனான
எனது பழைய நெருக்கங்க‌ள்

ஏனிந்த மாற்றமென வியப்பளிக்கையில்
மேலும் அதி தீவிர‌மாகி
எனை முற்றும் சாய்க்க‌ முய‌ல்கின்ற‌து
அத‌ன் கோர‌ முகங்காட்டி

என் சுய‌ங்க‌ள் வ‌ழியே
எனது கிளைகளை விரிய‌ச் செய்கின்றேன் இவ்வெளியெங்கும்
வேர்களை பரவச் செய்கின்றேன் மிக‌ ஆழமாக

இப்பொழுது
சமாளிக்கக் கற்றுகொண்டிருக்கின்றேன்
இம்ம‌ழையை

அரவணைப்பதாயினும்
அடித்து வீழ்த்துவதாயினும்


kutty.selvan@live.com

Series Navigation