வரவேற்பின்மை

This entry is part of 45 in the series 20081009_Issue

கோகுலன்


நீலக்குறிஞ்சிகள்
பூப்பதற்கென்றான இளவேனிற்காலம்
தோட்ட வாயிலில் காத்திருக்கிறது
மொழிகளற்ற ஊமைக்கனவுகள்
பூக்களில் வழியும் வர்ணங்கள் குழைத்து
தம்மை அலங்காரப்படுத்திக்கொள்கின்றன
புதிதாய் வெளிவந்த வண்ணத்துப்பூச்சிகள்
தம் சிறகுகளின் அடையாளங்கள்
அள்ளிப் போர்த்துகின்றன

பட்டுப்போன மரங்களின் வேர்கள்
இறுக்கங்கள் கலைத்து
ஈரத்தின் உறவுதேடி நீள்கின்றன
தூசுபடிந்த நகரை முழுவதுமாய்க்கழுவி
உலரவைத்திருக்கிறது முதல்மழை
பசுமையின் அடுத்த தலைமுறை
பஞ்சுகள் மேவிய விதைகளில்
நிரப்பப்பட்டு மிதந்துவருகிறது

குளிர்காய்தலின் பொருட்டு
அனைத்தையும் கொளுத்தும்
இக்கூட்டத்தின் முன்னால்
இவ்வசந்தம் அதிகநாள்
உயிரோடிருப்பது சாத்தியக்குறைவே!

கோகுலன்
gokulankannan@gmail.com

Series Navigation