இருந்திருக்கலாம்..ம்ம்

This entry is part of 46 in the series 20041021_Issue

புதியமாதவி


தொடும்வரைதான்
நீ
சந்திரன்.

தொட்டபின்
நீயும்
கற்குவியல்தான்.

வாசிக்கும்வரைதான்
நீ வரலாறு

வாசித்தப்பின்
நீயும்
கற்பனைதான்.

மணக்கும்வரைதான்
நீ மலர்.

மணந்தப்பின்
நீயும் பிணம்தான்

சந்திக்கும்வரைதான்
நீ
சாதனை.

சந்தித்தப்பின்
நீயும்
சாதாரணம்தான்.

எழுதும்வரைதான்
நீ
கவிதை.

எழுதியப்பின்
நீயும்
கிறுக்கல்தான்.

**

நிஜங்களைச் சந்திக்காமல்
இருந்திருக்கலாம்.
நிழல்களாவது
காயப்படாமல்
இருந்திருக்கும்.

காதலை
காதலிக்காமல்
இருந்திருக்கலாம்.
கல்யாணமாவது
வாழ்ந்திருக்கும்.

பிள்ளைகளைப்
பெறாமல்
இருந்திருக்கலாம்.
தாய்மையாவது
பிழைத்திருக்கும்

அட..எதையும்
எழுதாமலாவது
இருந்திருக்கலாம்
சொல்லகராதியாவது
திருத்தப்படாமல்
அச்சேறியிருக்கும்.

—-
puthiyamaadhavi@hotmail.com

Series Navigation