பழுதாகிச் சுழலும் கடிகாரங்கள்

This entry is part of 52 in the series 20040422_Issue

பா.சத்தியமோகன்


தவறான நேரம் காட்டியபடியே நகர்கின்ற
கடிகாரங்களைக் குறித்து அஞ்சுகிறேன்
அவை என்ன செய்தன என்கிறீர்களா

ஓடுகிறோம் என நம்ப வைத்து கணக்கிட வைத்தன

கடந்தகாலம் தானா நிகழ்காலம் இதுவாவென
ஒப்பிடவோ குழப்பவோ செய்கின்றன

கழுத்தை அறுக்கும் இந்த கடிகாரங்கள்
கண்ணெதிரே சுழலுகின்ற அசல் பொய்கள்

எண்களிட்டவையெனினும் பொய்மைதானே

பிற்பட்ட நேரத்தைக் காட்டியோ
வரப் போகும் நேரத்தைச் சுட்டியோ
பதட்டப்படுத்தியோ அலட்சியமூட்டியோ
கிண்டலிடுகின்ற ஏளனக்குறியீடு
இந்தக் கடிகாரங்கள்

தன்னளவில் சரியாகச் சுழல்வதாகவும்
சுட்டும் நேரம் சரிதான் என்றும்
தான் செய்யும் தவறு அறியாமலே
பிறரைக் கடுமையாய்க் குழப்பும்

இந்தக் கடிகாரங்கள்
மின்கலத்தின் மீது பழிப்போட்டுத் தப்பிக்கலாம்

எனினும் இளையோருடன் தன்காலத்தை ஒப்பிட்டே
இப்படி ஆகியுள்ளன முதிய கடிகாரங்கள்.

****

cdl_lavi@sancharnet.in

Series Navigation